⊹ ไม้เท้าขาว (คนตาบอด)

 

 

 

WK-9002 AL

ไม้เท้าขาวคนตาบอด (White Cane for the Blind)

คุณลักษณะเฉพาะ

• WK-9002 AL - ไม่เท้าขาวคนตาบอด

คุณลักษณะทั่วไป

• โครงสร้าง ทำจากอลูมิเนียม  

 

 

Visitors: 98,123