เปิดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคใต้

นายชัยวัฒน์ ศิรินุพงศ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลามาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย" ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมจามจุรี ชั้น 4 โรงแรมซากุระแกรนด์วิว อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา มีผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 80 คนจากผู้นำคนพิการ 14 จังหวัด ภาคใต้

Visitors: 98,047