เปิดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคอีสาน

นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย" ระหว่างวันที่ 28-30 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องประชุมทศพร 1 โรงแรมริมปาว จังหวัดกาฬสินธุ์ โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 20 จังหวัดเข้าร่วมประชุม จำนวน 130 คน โดยนายภุชงค์ โพธิกุฎสัย ผู้ว่าราชการจังวัดกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงินจำนวน 4,000 บาท และ นายสิริรัฐ ชุมอุปการ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้บริจาคเงิน 6,000 บาท รวมทั้งสิ้น 10,000 บาท เพื่อสนับสนุนงานด้านคนพิการ

Visitors: 98,047