เปิดการประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 3” [29/08/2557]

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้จัดประชุมสัมมนา “การส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมของคนพิการในประชาคมอาเซียน” รุ่นที่ 3  ระหว่างวันที่ 28-30 สิงหาคม 2557 เพื่อให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่สมาชิกทั้งสี่ภาค ในการเตรียมตัวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ มาเป็นประธานในพิธิเปิด ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเดอะริช พระราม ๕ นนทบุรี

Visitors: 98,021