ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo) งาน “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน”

เรื่อง การประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์(Logo)

งาน “๑ ทศวรรษ ใต้ร่มพระบารมี แก้วกัลยาของแผ่นดิน”

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

 

คลิ๊กเพื่อดูรายละเอียด

Visitors: 97,898