เปิดโครงการ “หลักการเขียนโครงการและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ"

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “หลักการเขียนโครงการและระเบียบการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนกองทุนส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ” ซึ่งจัดโดยสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2558 ณ วรบุรี อโยธยา คอนเวนชั่น รีสอร์ท จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

Visitors: 98,047