มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถสามล้อโยกให้แก่คนพิการในโครงการ “สามล้อโยก(นำร่อง)”

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย ศ.ดร.สม จาตุศรีพิทักษ์  ประธานอนุกรรมการดำเนินงานสังคมสงเคราะห์และกรรมการมูลนิธิฯ  พร้อมด้วยคุณ จารุรัตน์  คุณัตถานนท์  ผู้ช่วยกรรมการและรักษาการผู้จัดการร่วม  คุณชุติมา ตันติศิริวัฒน์  ผู้ช่วยกรรมการฯ  ร่วมกับคุณวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิคนพิการไทย  จัดพิธีส่งมอบรถสามล้อโยกพร้อมร่มสำหรับกันแดดให้แก่คนพิการ ประจำปี 2558  จำนวน 100 คัน  คิดเป็นเงินทั้งสิ้น  500,000  บาท  (ห้าแสนบาทถ้วน)  จากการจัดทำโครงการ “รถสามล้อโยก(นำร่อง)”  มอบให้แก่คนพิการที่ด้อยโอกาส เพื่อให้คนพิการมีความสะดวกในการดำรงชีพ 

Visitors: 98,021