โปรแกรมอบรม “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ”

          สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จะจัดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” โดยเป็นการใช้กีฬาซึ่งถือว่าเป็นยาวิเศษในการพัฒนาสมรรถภาพทางร่างกาย พัฒนาจิตใจ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการ เพื่อให้คนพิการมีร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง นำไปสู่การมีคุณภาพชีวิตที่ดี

          สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้เคยจัดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ”แล้ว ซึ่งได้รับการตอบรับจากคนพิการเป็นอย่างดี และต้องการให้สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยจัดโครงการนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะช่วยให้คนพิการได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬาได้อย่างถูกต้องเหมาะสม ช่วยในการฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาคนพิการอย่างรอบด้าน

          โครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้คนพิการทุกเพศทุกวัยตระหนักและเห็นความสำคัญของการออกกำลังกาย เล่นกีฬา และเพิ่มโอกาสให้คนพิการได้ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพและสมรรถภาที่ดี รวมถึงมีความรู้ความเข้าใจในการออกกำลังกายอย่างเหมาะสมกับเพศ วัย และสภาพร่างกาย รวมทั้งใช้กีฬาและการออกกำลังกายเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสังคมมีน้ำใจ มีคุณธรรมจริยธรรม มีความสามัคคีสมานฉันท์ และการสร้างทีมเพื่อความสำเร็จ ซึ่งเมื่อคนพิการมีความสามารถด้านกีฬา มีความพร้อม ก็จะสามารถพัฒนาสู่ความเป็นเลิศด้านกีฬาได้โดยโครงการนี้มีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้นำคนพิการทั่วประเทศ  ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุข อาสาสมัครพัฒนาสังคมช่วยเหลือคนพิการ  องค์กรเครือข่าย  บุคลทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับองค์กรคนพิการ  และอาสาสมัครเฉพาะกิจ ซึ่งจัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ 4ภาค  รวมทั้งสิ้น  710  คน ซึ่งจะจัดให้มีการอบรมทั้ง 4 ภาค ดังนี้

 

ที่

//

ภาค

กลุ่มเป้าหมาย

สถานที่

1

21-23 สิงหาคม 58

เหนือ 17   จังหวัด

 

แม่ฮ่องสอน  เชียงใหม่  ลำพูน ตาก เชียงราย ลำปาง สุโขทัย กำแพงเพชร พะเยา แพร่ พิจิตร นครสวรรค์ อุทัยธานี น่าน อุตรดิตถ์ พิษณุโลก เพชรบูรณ์

โรงแรม

ฟรายเดย์

อุตรดิตถ์

2

27-29 สิงหาคม 58

ใต้ + กลาง     18 จังหวัด

                           

กระบี่ ภูเก็ต พังงา ระนอง พัทลุง นราธิวาส ปัตตานี  ยะลา สตูล ตรัง  สงขลา  นครศรีธรรมราช สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี

โรงแรมบรรจงบุรี

สุราษฎร์ธานี

3

1-3 กันยายน 58

กลาง   22  จังหวัด

 

ประจวบคีรีขันธ์  เพชรบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี สุพรรณบุรี  นครปฐม ชัยนาท สิงห์บุรี อ่างทอง  ลพบุรี  สระบุรี นครนายก สมุทรสงคราม  สมุทรสาคร อยุธยา นนทบุรี  ปทุมธานี สมุทรปราการ  กรุงเทพมหานคร  ฉะเชิงเทรา ตราด  จันทบุรี  ระยอง ชลบุรี  สระแก้ว  ปราจีนบุรี

โรงแรมคุ้ม

สุพรรณ

4

7-9 กันยายน 58

 

ตะวันออกเฉียงเหนือ   20 จังหวัด 

 

เลย หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู ขอนแก่น บึงกาฬ  สกลนคร  กาฬสินธุ์  ชัยภูมิ  นครราชสีมา นครพนม มุกดาหาร  มหาสารคาม ร้อยเอ็ด บุรีรัมย์  ยโสธร  อำนาจเจริญ  อุบลราชธานี  ศรีสะเกษ  สุรินทร์

โรงแรมสยามแกรนด์โฮเทล

อุดรธานี

 

 

ขอขอบคุณภาพจาก : www.oknation.net

 

Visitors: 97,587