เปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ" รุ่นที่ 1

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ“เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ”รุ่นที่ 1 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคม 2558 ในพื้นที่ภาคเหนือ ณ โรงแรมฟรายเดย์จังหวัดอุตรดิตถ์

Visitors: 98,040