เปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ" รุ่นที่ 3

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” รุ่นที่ 3 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 1-3 กันยายน 2558 ในพื้นที่ภาคกลาง ณ โรงแรมคุ้มสุพรรณ จังหวัดสุพรรณบุรี

Visitors: 98,021