เปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ" รุ่นที่ 4

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย เป็นประธานเปิดโครงการ “เสริมสร้างความสามัคคีและส่งเสริมการเล่นกีฬาเพื่อสุขภาพคนพิการ” รุ่นที่ 4 ซึ่งจัดอบรมระหว่างวันที่ 7-9 กันยายน 2558 ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสยามแกรนด์ อุดรธานี

Visitors: 97,646