ร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad”

เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2558 มูลนิธิคนพิการไทย สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมกับ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) และพี่น้องคนพิการทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัดร่วมกิจกรรม “ปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad” อย่างพร้อมเพรียง เป็นระเบียบเรียบร้อย

Visitors: 97,798