โครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 2

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ร่วมกับ สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "อบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรเพื่อเข้าสู่การรับรองมาตรฐานองค์กรด้านคนพิการ” รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 28 – 30 กรกฎาคม 2559 ณ โรงแรมปทุมธานีเพลส อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี โดยมีผู้แทนเครือข่าย สมาคมและชมรมคนพิการ จากภาคเหนือ ประกอบด้วย จังหวัด แม่ฮ่องสอน กำแพงเพชร อุทัยธานี ภาคอีสาน ประกอบด้วย จังหวัด อุบลราชธานี ศรีสะเกษ สุรินทร์ บุรีรัมย์ อุดรธานี ภาคใต้ประกอบด้วย นครศรีธรรมราช กระบี่ สตูล ภาคกลาง ประกอบด้วย จังหวัด สมุทรสงคราม สระแก้ว จันทบุรี ปราจีนบุรี โดยมีผู้เข้าร่วม 72 คนโดยได้รับการสนับสนุนกองกองทุนและส่งเสริมความเสมอภาคคนพิการและกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

Visitors: 98,021