นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีการเปิดการการแข่งขัน “เทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ Para Table Tennis Thailand 2016”

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และคณะกรรมบริหารสมาคมฯ ร่วมในพิธีการเปิดการแข่งขัน “เทเบิลเทนนิสคนพิการนานาชาติ Para Table Tennis Thailand 2016” เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2559 โดยสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทย ชมรมเทเบิลเทนนิสคนพิการไทย ร่วมกับเมืองพัทยา จัดการการแข่งขัน ณ สนามศูนย์กีฬาเมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 8 -13 ตุลาคม 2559 ขอเชิญไปร่วมกันเชียร์และชมการแข่งขันพร้อมทั้งให้กำลังใจนักกีฬาคนพิการ

Visitors: 97,898