ครบรอบ 1 ปีแห่งการจากไปของ “อาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ”

วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 เป็นวันครบรอบ 1 ปีแห่งการจากไปของ “อาจารย์ณรงค์ ปฏิบัติสรกิจ” อดีตประธานมูลนิธิคนพิการไทย มูลนิธิคนพิการไทย ขอน้อมรำลึกถึงคุณูปการของท่านผู้เป็นเสมือนพ่อ ครู และนักต่อสู้เพื่อศักดิ์ศรีและสิทธิของคนพิการ

Visitors: 97,898