ประธานมูลนิธิคนพิการไทยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 2” (The 2nd ICE-CREAM CAMP)

เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2562 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด “ค่ายเสริมสร้างศักยภาพนักเรียนทุน WAFCAT ครั้งที่ 2” (The 2nd ICE-CREAM CAMP) ระหว่างวันที่ 8-11 ตุลาคม 2562 ณ โรงแรมเพิร์ล รีสอร์ท แอนด์ โฮเทล จังหวัดนนทบุรี

Visitors: 97,803