มูลนิธิคนพิการไทยเข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการภาพวาดฝีมือเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ WAFCAT”

มูลนิธิคนพิการไทย นำโดย นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการและเหรัญญิก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีเปิด “นิทรรศการภาพวาดฝีมือเด็กพิการ เนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มูลนิธิ WAFCAT” ณ โถงนิทรรศการชั้น ๑ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

Visitors: 97,926