ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม บสย.สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต”

มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) จัดกิจกรรม บสย.สร้างชีวิตใหม่ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” เพื่อให้ความรู้และแนวทางการประกอบอาชีพที่มั่นคงแก่คนพิการ สนับสนุนการสร้างรากฐานทางธุรกิจ, การลงทุน, การออม และการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของสถาบันการเงินต่างๆ โดยได้รับเกียรติจาก คุณพูลสิริ จันทร์เสวี ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและภาพลักษณ์องค์กร บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นประธานพิธีเปิด ร่วมด้วย นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย นางมยุรี ผิวสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิคนพิการไทย พร้อมด้วย ผู้แทนกองทุนการออมแห่งชาติ และคณะผู้นำคนพิการจังหวัดราชบุรี ในวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 2563 ณ สถาบันพัฒนาความรู้ด้านการพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จังหวัดราชบุรี
Visitors: 98,149