มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดกิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต”

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563 เวลา 08.30 - 12.00 น. มูลนิธิคนพิการไทย ร่วมกับ บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมอุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) ได้จัดกิจกรรม บสย. สร้างชีวิตใหม่ ผู้ประกอบการ SMEs 4.0 “ตัวเบา ไร้แผล มีอนาคต” ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมพัฒนาคนพิการ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง โดยได้รับเกียรติจากนายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นประธานในพิธี

การจัดกิจกรรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ในการประกอบอาชีพคนพิการ เพื่อการพัฒนาศักยภาพคนพิการในด้านต่างๆ เช่น

  1. "ลงทุนอย่างไรให้คล่องตัว” ได้แก่ การปรับโครงสร้างหนี้ และเทคนิคการกู้เงิน โดยผู้จัดการสำนักงานเขตภาคกลาง บสย.
  2. “การออมอย่างไรให้ได้ผล” ในประเด็นคุณออม รัฐช่วยออม คุณได้บำนาญ โดยเจ้าหน้าที่อาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการออม กองทุนการออมแห่งชาติ กอช.
  3. “สร้างแรงบันดาลใจในการดำเนินธุรกิจ” โดย ผู้ประกอบการ ลูกค้า บสย.
Visitors: 97,922