ร่วมในพิธีส่งมอบโรงเรือน “โครงการฟาร์มสามารถ คนสามารถ” ณ สมาคมคนพิการปทุมธานี

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ได้ร่วมในพิธีเปิดโครงการ “ฟาร์มสามารถ คนสามารถ” ณ สมาคมคนพิการปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีนายเขื่อน สุปัญบุตร นายกสมาคมคนพิการปทุมธานี พร้อมด้วยคณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งโครงการ "ฟาร์มสามารถ คนสามารถ" จัดขึ้นเพื่อศึกษาแนวทางและต่อยอดด้านอาชีพปลูกผักสลัด การทำปุ๋ยและน้ำหมักชีวภาพ รวมทั้งการจัดจำหน่ายผักสลัด อันเป็นการสร้างรายได้ให้แก่คนพิการที่เข้าร่วมโครงการ

 

Visitors: 97,928