คณะผู้บริหาร พก. อวยพรวันเกิด นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี ในวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

 ทรงพระเจริญ

 

 

รายการรถปลดทุกข์ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พิการเพื่อขอความคิดเห็นที่ ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ และพูดคุยประเด็นเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 500 บาท เป็น 800 บาท กับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

 

s

 

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมรายการ แฟมิลี่ 3 คิดใส ไทยแลนด์ ประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ซี่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น

 

 

 

ภาพบรรยากาศเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนพิการ มาใช้บริการซ่อมรถเข็น ที่บูธคลินิคมนุษย์ล้อ ในงานวันคนพิการ ณ สวนอัมพร วันที่เสาร์ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Visitors: 13,396