s

 

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมรายการ แฟมิลี่ 3 คิดใส ไทยแลนด์ ประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ซี่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น

 

 

 

ภาพบรรยากาศเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนพิการ มาใช้บริการซ่อมรถเข็น ที่บูธคลินิคมนุษย์ล้อ ในงานวันคนพิการ ณ สวนอัมพร วันที่เสาร์ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Visitors: 2,804