สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยร่วมกับมูลนิธิคนพิการไทย  ขอเชิญชวนพี่น้องคนพิการทุกท่านรวมพลังร่วมขบวนรถโยก "คนพิการรวมใจเป็นหนี่ง บอกรักพ่อให้ก้องโลก" เข้าร่วมกิจกรรม ปั่นเพื่อพ่อ BIKE FOR DAD เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา ธันวาคม 2558 ในวันที่ 11 ธันวาคม 2558 ผู้สนใจแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วม ขบวนรถโยก BIKE FOR DAD  ได้ที่สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  คุณกิตติพงษ์  หาดทวายกาญจน์ และ คุณดุสิต  สมันเลาะ เบอร์โทร : 0-2951-0445 , 0-2951-0447 , 0-2951-0569 , 0-2951-0455 , 0-2951-0337 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2558

 
 
ทรงพระเจริญ
 

           คณะผู้บริหาร พก. อวยพรวันเกิด นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และประธานมูลนิธิคนพิการไทย เนื่องในวันคล้ายวันเกิดครบรอบ 60 ปี ในวันอังคาร ที่ 9 มิถุนายน 2558 ณ ห้องอรุณอัมรินทร์ หอประชุมกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพมหานคร

รายการรถปลดทุกข์ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พิการเพื่อขอความคิดเห็นที่ ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ และพูดคุยประเด็นเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 500 บาท เป็น 800 บาท กับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี

 

s

 

นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมรายการ แฟมิลี่ 3 คิดใส ไทยแลนด์ ประชาสัมพันธ์งานของมูลนิธิคนพิการไทย และโรงงานไทยวีล เนื่องในโอกาสวันคนพิการแห่งชาติ ในปีนี้ตรงกับวันที่ 8 พฤศจิกายน 2557 ซี่งเป็นเสาร์สัปดาห์ที่สองของเดือนพฤศจิกายน ที่กำหนดขึ้นให้ตระหนักในการให้ความสำคัญและช่วยเหลือหรือสนับสนุนให้คุณภาพชีวิตคนพิการดีขึ้น

 

 

 

ภาพบรรยากาศเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คนพิการ มาใช้บริการซ่อมรถเข็น ที่บูธคลินิคมนุษย์ล้อ ในงานวันคนพิการ ณ สวนอัมพร วันที่เสาร์ 15 พฤศจิกายน 2557 ที่ผ่านมา

Visitors: 18,416