รายการ "เคียงบ่าเคียงไหล่" พาไปพูดคุยกับ คุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เมื่อคุณรู้ ว่าเราเป็นใคร? ทำอะไร? เพื่อใคร? ......... คุณจะรักเรามากขึ้น.....

 

 

 

 

               เนื่องในวาระครบรอบ 20 ปี มูลนิธิคนพิการไทย ในปีนี้มูลนิธิฯ มุ่งเน้นการช่วยเหลือเด็กพิการในวัยเรียน ซึ่งได้ทำการยื่นความประสงค์ในการรับความช่วยเหลือ จำนวนกว่า 500 ราย เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมูลนิธิคนพิการไทย ในฐานะ “องค์กรเพื่อคนพิการ” ที่จะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังและเดินเคียงข้างกันตลอดไป

 

 

ช่อง 7HD ร่วมสร้างโอกาสคนพิการ สนับสนุนทุนทรัพย์ เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน โดยในวันนี้ดร.เยาวลักษณ์ พูลทอง กรรมการผู้จัดการ ได้จัดพิธีส่งมอบรถเข็นปรับเอนนอนให้แก่ “มูลนิธิคนพิการไทย” โดยมี เหล่านักแสดง #อ๊อฟชนะพล #ฮาน่าลีวิส #เนยปภาดา #บอสชนกันต์ และผู้ประกาศข่าว #จอยจีรนันท์ #ชมพู่ภัทราวรรณ ร่วมพิธี เพื่อส่งมอบให้แก่เด็ก และเยาวชนพิการซ้ำซ้อน ที่มีความยากจนขาดแคลน และมีความจำเป็นเร่งด่วน จำนวน 35 คัน โดยมีคุณศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม 2562 ที่ช่อง 7HD

 

 

 

 

 

รายการรถปลดทุกข์ สัมภาษณ์ตัวแทนผู้พิการเพื่อขอความคิดเห็นที่ ครม.ได้อนุมัติในหลักการให้เพิ่มอัตราเบี้ยความพิการให้แก่คนพิการ และพูดคุยประเด็นเพิ่มเบี้ยความพิการจาก 500 บาท เป็น 800 บาท กับนายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย และ คุณวิจิตา รชตะนันทิกุล ผู้อำนวยการสำนักนโยบาย และวิชาการ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ (พก.)  เมื่อวันที่  28  พฤศจิกายน  2557 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี