⊹ รถเข็นปรับยืนด้วยมือ

 

รถเข็นปรับยืนด้วยมือ (Manual Standing Wheelchair)