⊹ รถเข็นปรับยืนด้วยมือ

 

รถเข็นปรับยืนด้วยมือ (Manual Standing Wheelchair)  
เป็นการวิจัยร่วมกับทางมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยสิทธิเป็นของ
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทค
โนโลยีแห่งชาติ ที่มี CMED MEDICAL เป็นผู้ขอใช้สิทธิ

คุณลักษณะเฉพาะ
• สำหรับยืน กับผู้พิการ ผู้ป่วย และผู้สูงอายุ
คุณลักษณะทั่วไป
• โครงสร้าง ทำจากอลูมิเนียม Ø 22, Ø 19 มม.
• ชุดเบาะ ทำจากผ้าใบชนิดระบายอากาศ ทำความสะอาดง่าย
• เบาะเสริมฟองน้ำนุ่มพิเศษ หนา 1” - 2”
• วงปั่นทำจากแสตนเลส Ø 19 มม.
• ชุดห้ามล้อทำจากอลูมิเนียม
• กระบอกโช้คสำหรับช่วยยืน
• อุปกรณ์เสริมพิเศษ ที่รัดหน้าอก ที่รัดหัวเข่าและที่รองศรีษะ
( แล้วแต่ความเหมาะสม )

 

     รายละเอียด
 ล้อหน้า 6" ล้อหลังยางตัน 24" x 1.3/8" ขนาด 38 cm. น้ำหนัก 25.5 Kg.
Visitors: 97,797