⊹ ไม้เท้าขาว (คนตาบอด)

 

 

 

WK-9002 AL

ไม้เท้าขาว