เปิดโครงการ “เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย” ภาคกลาง

สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ได้กำหนดจัดโครงการ เสริมพลังการทำงานแบบบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและองค์กรเครือข่าย ภาคกลาง ระหว่างวันที่ 5-7 สิงหาคม 2557 ณ โรงแรมเค พี แกรนด์ จังหวัดจันทบุรี โดย นายสมหมาย วิเชียรฉันท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ ในวันที่ 5 สิงหาคม 2557 เวลา 14.00 น. กล่าวรายงานโดย นายดำรงค์ สุริยะรังษี ตำแหน่งประชาสัมพันธ์สมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย มีผู้นำคนพิการจาก 26 จังหวัดภาคกลาง เข้าร่วมประชุมประมาณ 120 คน

Visitors: 98,021