นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ร่วมงานเส้นทางการปฏิรูปประเทศไทย วันเสาร์ที่ 9 สิงหาคม 2557 ณ ห้องมัฆวานรังสรรค์ สโมสรทหารบก ถนนวิภาวดีรังสิต

Visitors: 97,902