⊹ รถเข็นเหล็กชุบโครเมี่ยม

                                  WC-1002 FE