⊹ รถเข็นเหล็กชุบสี

                                                        WC-1004 FE