มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ รับสมัครคนพิการเข้าฝีกอบรมคอมพิวเตอร์

มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ ได้เปิดอบรมคอมพิวเตอร์ 2 หลักสูตร คือคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D หลักสูตรละ 6 เดือน รวมเป็น 1 ปี แก่ผู้พิการ โดยผู้พิการไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น กำหนดรับสมัครนักเรียนคอมพิวเตอร์สำนักงาน และคอมพิวเตอร์กราฟฟิก 3D ตั้งแต่วันนี้ หมดเขตรับสมัคร วันที่ 26 กันยายน 2557 โดยจะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝีกอบรมให้ทราบภายหลัง

 

 

 

 

หากมีข้อสงสัยติดต่อไปที่ มูลนิธิส่งเสริมและพัฒนาคนพิการ

78/17 หมู่ 1 ซอยสถานสงเคราะห์ ถนนติวานนท์ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

โทรศัพท์ 02-582-2898, 02-962-3738 โทรสาร 02-582-2897

อีเมล์ : fsdd_th@hotmail.com

Visitors: 97,588