ร่วมงานศูนย์มนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT) ครบรอบ 15 ปี [4/9/2557]

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2557 นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ เหรัญญิกมูลนิธิคนพิการไทย ในนามมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมงานศูนย์มนุษย์ล้อเอเซีย (WAFCAT) ครบรอบ 15 ปี พร้อมกันนี้ WAFCAT ได้มอบใบประกาศให้กับโรงงานไทยวิล ที่เป็นองค์กรภาคีทำกิจกรรมร่วมกับ WAFCAT ด้วยดีตลอด 15 ปีที่ผ่านมา

Visitors: 97,898