ฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการซ่อมแซมรถเข็น กายอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะเสริมพลังคนพิการ [9/9/2557]

 

            องค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี ร่วมกับ มูลนิธิคนพิการไทย จัดกิจกรรมฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพคนพิการ ซ่อมแซมรถเข็น กายอุปกรณ์ เพื่อเพิ่มทักษะและเสริมพลังคนพิการ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพคนพิการ จังหวัดนนทบุรี

            ในการจัดกิจกรรมฝึกอบรมครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายกฤตพัส อัจฉริยะประสิทธิ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรี มาเป็นประธานพิธีเปิด และนางพูนสุข สีตะปะดล ผู้อำนวยการกองส่งเสริมคุณภาพชีวิต กล่าวรายงาน โดยมีตัวแทนของมูลนิธิคนพิการไทย ได้แก่ นายวิเชียร หัสถาดล รองประธานมูลนิธิฯ นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ กรรมการและเหรัญญิกมูลนิธิฯ และนางมยุรี ผิวสุวรรณ ที่ปรึกษามูลนิธิฯ ให้การต้อนรับและดูแลเป็นอย่างดี

            การจัดกิจกรรมฝึกอบรมในครั้งนี้ มีกลุ่มเป้าหมายเป็น เจ้าหน้าที่องค์กรคนพิการ และสมาคม / ชมรมคนพิการทางการเคลื่อนไหวหรือร่างกาย ในจังหวัดนนทบุรี จำนวนทั้งสิ้น 25 คน โดยทำการฝึกอบรมเป็นเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 9-11 กันยายน 2557

 

Visitors: 97,646