ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ท่านกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์

มูลนิธิคนพิการไทย ขอแสดงความยินดีเป็นอย่างยิ่งกับ ท่านกัญญ์ฐญาณ์ ภู่สวาสดิ์ อดีตพัฒนาสังคมในหลายจังหวัด ที่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ( สปช.)

Visitors: 97,805