พลจัตวา จาดัลลาห์ อัล มาร์ซาเวห์ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกจอร์แดน และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชม [21/05/2557]

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 พลจัตวา จาดัลลาห์ อัล มาร์ซาเวห์ ผู้อำนวยการองค์การทหารผ่านศึกจอร์แดน และคณะ ให้เกียรติเยี่ยมชมและดูงานการผลิตรถเข็นนั่งและรถสามล้อโยก ณ โรงงานไทยวีล มูลนิธิคนพิการไทย โดยจะเป็นการช่วยส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับจอร์แดน อันจะนำมาสู่ความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนเทคนิคระหว่างมูลนิธิคนพิการไทยกับองค์การทหารผ่านศึกจอร์แดนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นในอนาคต