การหารือความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนพิการไทย และ EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION [8/4/2557]

8 เมษายน 2014 การหารือความร่วมมือระหว่าง มูลนิธิคนพิการไทย และ EDEN SOCIAL WELFARE FOUNDATION ในการส่งอาสาสมัครเยาวชนร่วมงานกับมูลนิธิคนพิการไทย เพื่อการพัฒนาในด้านต่างๆ และความร่วมมือกันทั้งสองฝ่าย อันจะนำไปสู่การพัฒนาร่วมกันต่อเนื่องในโอกาสต่อไป

Visitors: 102,319