คลีนิคมนุษย์ล้อ ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น ในงานวันคนพิการ

มูลนิธิคนพิการไทย ได้จัดกิจกรรม  "คลีนิคมนุษย์ล้อ"  ให้บริการตรวจเช็คซ่อมแซมรถเข็น และให้คำปรีกษาในการดูแลรักษา ในงานวันคนพิการ ณ สวนอัมพร ในวันเสาร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2557

Visitors: 97,805