ต้อนรับคณะอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น

มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษย์ล้อเอเซีย (ประเทศไทย) (WAFCAT) นำคณะอาสาสมัครจากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 25 คน เยี่ยมชมโรงงานไทยวีล ในวันจันทร์ ที่ 10 พฤศจิกายน 2557

Visitors: 97,588