คณะผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมชมโรงงานไทยวีล

มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล ต้อนรับคณะผู้บริจาคชาวญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่มูลนิธิศูนย์มิตรภาพมนุษยล้อเอเซีย (ประเทศไทย) เข้าเยี่ยมชมโรงงานไทยวีล เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2557

Visitors: 97,881