พิธีมอบวุฒิบัตรอบรมการซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 3 (จัดโดย พก.)

28 พฤศจิกายน 2557 คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เป็นประธานพิธีปิดและมอบวุฒิบัตร ผู้ผ่านการอบรมการซ่อมบำรุงรถเข็นและรถสามล้อโยกสำหรับคนพิการ รุ่นที่ 3 (ภาคอีสาน) ณ มูลนิธิคนพิการไทย โรงงานไทยวีล