สัมภาษณ์ คุณนภา เศรษฐกร เรื่องเบี้ยความพิการ ทาง ช่อง 5

รายการ ข่าว 5 หน้า 1 โต๊ะข่าว บอกอ สัมภาษณ์ คุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ เรื่องเบี้ยความพิการ ทาง ช่อง 5 วันศุกร์ที่ 28 พฤศจิกายน 2557

Visitors: 102,319