ลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2557 นายศุภชีพ ดิษเทศ ประธานมูลนิธิคนพิการไทย และคณะ ร่วมลงนามถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้ทรงมีพระพลานามัยแข็งแรง ที่ศาลาศิริราช 100 ปี โรงพยาบาลศิริราช

Visitors: 102,320