อวยพรวันเกิดท่านสนธยา คุณปลื้ม [10/12/2557]

นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย พร้อมด้วย นายภัทรพันธุ์ กฤษณา (เลขานุการสมาคมฯ) นายกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ (เหรัญญิกฯ สมาคมฯ) เจ้าหน้าที่ มูลนิธิคนพิการไทยและสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย อวยพรคล้ายวันเกิดนายสนธยา คุณปลื้ม อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ครบรอบ 51 ปี ที่บ้านแสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2557

Visitors: 97,899