ร่วมงานเปิดโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2557 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนพิการไทย และนายกิติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ (เหรัญญิกฯ สมาคมฯ และมูลนิธิฯ) ร่วมในพิธีีเปิดโครงการชุมชนต้นแบบอารยสถาปัตย์เกาะเกร็ด จ.นนทบุรี โดย พลตำรวจเอกอดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานเปิดงาน

Visitors: 97,899