ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2557 [22/12/2557]

เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยได้ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 6/2557 ณ โรงแรมรอยัลพาเลส พัทยา 

Visitors: 97,792