ร่วมงานอุปสมบทบุตรคุณนภา เศรษฐกร

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2558 นายศุภชีพ ดิษเทศ นายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทยและประธานมูลนิธิคนพิการไทย ร่วมงานอุปสมบท บุตรของคุณนภา เศรษฐกร ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ

Visitors: 97,901