เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 [14/01/2558]

เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2558 นายศุภชีพ ดิษเทศ (ประธานมูลนิธิคนพิการไทยและนายกสมาคมคนพิการแห่งประเทศไทย) เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 (2558) "โคราชเกมส์" ครั้งที่ 1/2558 จังหวัดนครราชสีมาเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน ภายใต้ชื่อ “โคราชเกมส์” ระหว่างวันที่ 15 – 19 มกราคม 2558 โดยได้เตรียมพิธีเปิด – ปิด ที่สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 และได้จัดสนามแข่งขันทุกแห่งไว้ในเขตเมืองทั้งหมด มีคำขวัญ คือ “แรงศรัทธา สร้างชัยชนะ” มีสัญลักษณ์นำโชค คือ “แฮดโร” มีการแข่งขันทั้งสิ้น จำนวน 18 ชนิดกีฬา ได้แก่ กรีฑา, โกลบอล, เซปักตะกร้อ, เทเบิลเทนนิส, บอคเซีย, แบดมินตัน, เปตอง, ฟุตบอล (หู), ฟุตบอล (ตาบอด – หูหนวก), ยกน้ำหนัก, ยิงปืน, ยิงธนู,ยูโด, วอลเลย์บอล (นั่ง – ยืน), ว่ายน้ำ, วีลแชร์เทนนิส, วีลแชร์บาสเกตบอล, และวีลแชร์ฟันดาบ และกีฬาสาธิต 1 ชนิดกีฬา ได้แก่ ฟุตบอล 7 คน (พิการทางสมอง)  ณ ราชพฤกษ์ แกรนด์ โฮเทล