เยี่ยมชมและมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬากรีฑา [18/01/2558]

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2558 พลตรีโอสถ ภาวิไล (นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ) พร้อมด้วย นายศุภชีพ ดิษเทศ (อุปนายกสมาคนกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ) เยี่ยมชมและมอบเหรียญรางวัลแก่นักกีฬากรีฑา ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ณ สนามเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม  จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 102,320