เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน [19/01/2558]

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2558 พลตรีโอสถ ภาวิไล (นายกสมาคมกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ) พร้อมด้วย นายศุภชีพ ดิษเทศ (อุปนายกสมาคนกีฬาคนพิการแห่งประเทศไทยฯ) เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักกีฬาแบดมินตัน ในการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 33 "โคราชเกมส์" ณ อาคารลิปตพัลลภฮอลล์ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดนครราชสีมา

Visitors: 97,646