เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ตั้งแต่บัดนี้-31 ม.ค.58

กพร. เปิดรับสมัครแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ใน 18 สาขาอาชีพ รับสมัครถึงสิ้นเดือน ม.ค. 58

ม.ล.ปุณฑริก สมิติ อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดเผยว่า กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.) จะจัดงานแข่งขันฝีมือคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 7 ซึ่งเป็นการเปิดโอกาสให้คนพิการได้แสดงออกถึงศักยภาพด้านอาชีพ และเป็นที่ยอมรับของสังคม โดยการจัดการแข่งขันฝีมือคนพิการนานาชาติจะมีขึ้นทุก 4 ปี เป็นกิจกรรมหนึ่งที่จะช่วยกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาทักษะฝีมือและยกระดับ มาตรฐานฝีมือคนพิการไปสู่ระดับสากล ใน 18 สาขา คือ 1. การถักไหมพรม 2. การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ 3. การเย็บปักถักร้อย 4. การสร้างและออกแบบเอกสารกราฟิก 5. การถักโครเชต์ 6. การวาดภาพ 7. การออกแบบเว็บเพจ 8. การออกแบบโปสเตอร์ 9. การตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับพื้นฐาน10. การประกอบวงจรอิเล็กทรอนิกส์ ระดับพื้นฐาน 11. การสานตะกร้า12. การประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ 13. การพิมพ์เอกสาร ด้วยโปรแกรมไมโครซอฟท์เวิร์ด 14. การออกแบบสถาปัตยกรรมการก่อสร้างด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 15. การตัดเย็บเสื้อผ้าบุรุษ 16. การประดิษฐ์เครื่องปั้นดินเผา17.การแกะสลักไม้และ18.การตกแต่งผ้าไหมด้วยสี

ทั้งนี้ จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ – 31 มกราคม 2558 และกำหนดคัดเลือกพร้อมกันทั่วประเทศ ระหว่าง วันที่ 16 – 20 กุมภาพันธ์ 2558 ผู้สนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด ทั่วประเทศ หรือ โทร. 0 2245 1707 ต่อ 602

ขอบคุณ… http://www.manager.co.th/Qol/ViewNews.aspx?NewsID=9570000144259

Visitors: 97,898