เชิญร่วมงานสัมมนาวิชาการระดับนานาชาติด้านคนพิการ 21 - 22 เมษายน 2558

วิทยาลัยราชสุดา กำหนดจัดการประชุมวิชาการนานาชาติด้านคนพิการ ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 21-22 เมษายน 2558 ณ Hotel Windsor suites & Convention กรุงเทพฯ ท่านที่สนใจสามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและลงทะเบียนเข้าร่วมงาน ได้ที่ www.rs.mahidol.ac.th

 

Visitors: 97,646