ฟังศาลปกครองสูงสุด พิพากษาคดี BTS [21/01/2558]

วันที่ 21 มกราคม 2558 เป็นวันประวัติศาสตร์สำหรับครือข่ายคนพิการ หลังมีการยื่นฟ้องและต่อสู้คดีรถไฟฟ้าบีทีเอสไม่มีลิฟต์-ทางเชื่อม เพื่อผู้พิการ ต่อศาลปกครอง นานถึง 20 ปี ซึ่งจะมีการอ่านคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดในบ่ายวันนี้  กรณีไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถไฟฟ้าบีทีเอส ซึ่งศาลปกครองกลางได้เคยมีคำสั่ง "ยกฟ้อง" แล้วครั้งหนึ่ง เมื่อ 22 กันยายน 2552 เนื่องจากกฏหมายไม่มีผลย้อนหลัง เพราะมีการทำสัญญาการก่อสร้างรถไฟฟ้าในปี 2539 ก่อนที่จะมีกฏกระทรวงมหาดไทยที่กำหนดว่าต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกโดยตรงแก่คนพิการและคนชรา ได้มีผลบังคับใช้ในปี 2542 ซึ่งเป็นเรื่องทางเทคนิค ไม่ใช่หลักการบริการสาธารณะวันนี้ที่หน้าศาลปกครองสูงสุด คนพิการ ผู้สูงอายุ และผู้สนใจ จะทะยอยมารวมตัว เพื่อมาฟังคำพิพากษาร่วมกัน เวลา 13.00 น. และมีการเปิดแถลงจุดยืนของเครือข่ายต่ออนาคตอิสรภาพและความเท่าเทียมในการเดินทาง เพราะการตัดสินของศาล ที่ถือว่าเป็นวันประวัติศาสตร์การต่อสู้ เรื่องนี้มาอย่างยาวนาน ตั้งแต่ก่อนปี 2538 นับถึงวันนี้ก็เป็นเวลากว่า 20 ปี ที่ประเทศไทยมีรถไฟฟ้า แต่คนพิการกลับไม่มีโอกาสได้เข้าถึงการใช้บริการ

 

 

และผลคำพิพากษาสรุปได้ดังนี้

1. ให้ผู้ถูกฟ้องคดีที่1,2ทำลิฟท์ 23 สถานี
2. ให้จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกทั้ง 23 สถานี
3. จัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกบนรถไฟฟ้า พื้นที่วำงหรับรถเข็น โดยให้ทำให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี

 

ขอขอบคุณข่าวจาก Nation TV และ คุณกิตติพงษ์ หาดทวายกาญจน์ 

Visitors: 97,882